4. Kurs

Kadın Üretral ve Periüretral Hastalıkları
Kurs Öğretim Kadrosu: Hasan Deliktaş, Alkan Çubuk, Aykut Başer, Murat Yavuz Koparal

Zafer Aybek, Ali Ersin Zümrütbaş


Hasan Deliktaş


Alkan Çubuk


Aykut Başer


Murat Yavuz Koparal
OTURUM 10

Prostatektomi Sonrası İdrar Kaçırma

Tufan Tarcan, Aydın Yenilmez09:00-09:15

Radikal Prostatektomide Uygulanan Tekniklerin Kontinansa Katkısı Var mı?

Karl Dietrich Sievert09:15-09:30

Prostatektomi Sonrası İdrar Kaçırmada Mesanenin Depolama İşlevleri Ne Kadar Etkili?

Kürşad Zengin09:30-09:45

Prostatektomi Sonrası İdrar Kaçırma: Medikal ve Minimal İnvaziv Tedaviler

Ömer Gülpınar09:45-10:00

Prostatektomi Sonrası İdrar Kaçırma: Cerrahi Tercihlerimiz Değişti mi?

Adnan Şimşir10:00-10:15

Tartışma10:15-10:45 KAHVE ARASI


OTURUM 11

Yaşlıda İhmal Edilen AÜSS

Başkan : Abdullah Gedik, Haluk Kulaksızoğlu10:45-11:00

İdrar Kaçıran Yaşlı Hastanın Yönetimi

Jose Medina - Polo11:00-11:15

Yaşlıda Noktürinin Pratik Yönetimi

Adonis Hijaz11:15-11:30

Tartışma12:15-12:30

Akılcı İlaç Kullanımı

Murat Can Karabulut12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ


-

Lazer Oturumu
Kadın Ürolojisinde Vajinal Lazer Kullanımı

Oktay Demirkesen, Mesut Gürdal, Naşide Mangır Bolat, Lokman İrkılata
OTURUM 12

Erkekte Üretra Darlıkları

Oktay Demirkesen, Mesut Gürdal14:15-14:35

Türkiye’de Üretra Cerrahisinin Gelişimi

Demokan Erol14:30-14:45

Endoskopik Müdahaleler ve Üretral Stentler

Alkan Çubuk14:45-15:00

Anterior Üretra Darlıklarında Cerrahi Yaklaşım

Zafer Aybek15:00-15:10

Panüretral Darlıklar

Ali Ersin Zümrütbaş15:10-15:25

Posterior Üretra Darlıklarına Yaklaşım

Levent Emir15:25-15:35

Tartışma

OTURUM 13

Nöromodülasyon

Şahin Kabay, Naşide Mangır15:35-15:50

Nörojenik Alt Üriner Sistem İşlev Bozukluğunda Nöromodülasyonun Yeri

Gökhan Temeltaş15:50-16:05

Non-Nörojenik Alt Üriner Sistem İşlev Bozukluğunda Nöromodülasyon

Mutlu Değer16:05-17:00

SNM Kursu (Pratik)
Eğiticiler: Gökhan Temeltaş, Ömer Gülpınar, Şahin Kabay, Adem Emrah Coğuplugil, Mutlu Değer, Gökhan Çulha

Kurs Başkanları: Gökhan Temeltaş, Ömer Gülpınar
-

Sözlü Bildiriler (Salon B)

Başkan : Cüneyd Özkürkçügil, Mete Özkıdık, Yorumcular: Mesut Gürdal, Kürşad Zengin