2. Kurs

Primer Stres Tipte İdrar Kaçırmada Ne Yapıyorum?
Kurs Eğitmenleri: Kasım Ertaş, Fatih Kılınç, Ali Furkan Batur, Ahmet Özgür Güçtaş

2. Kurs : İlker Şen, Naşide Mangıra. Konservatif Tedavi Yaklaşımım Nasıl Olmalı?b. Periüretral Enjeksiyon: Ne zaman? Kime?c. Orta Üretra Askı Cerrahilerinde Seçenekler ve Sonuçlard. Otolog Slingve Kolposüspansiyon Endikasyonlarım?
OTURUM 4

Erkekte Alt Üriner Sistem Semptomları (AÜSS)

Başkan : Cüneyd Özkürkçügil, Levent Emir09:00-09:10

Genç Erkekte AÜSS

Karl Dietrich Sievert09:10-09:20

Yaşlanan Erkekte AÜSS

Francisco Cruz09:20-09:45

Çapraz Ateş: BPH Cerrahisi Öncesinde İnvaziv Ürodinami Gerekli Mi?

Moderatör: Tufan TarcanEvet Naşide MangırHayır Gökhan Temeltaş09:45-10:00

BPH’ da Medikal Tedavi Nereye Kadar?

Francisco Cruz10:15-10:30

BPH Cerrahisinde Enükleasyon Yöntemleri Yeni Altın Standart mı? Kanıta Dayalı Tıp Ne Diyor?

Adonis Hijaz10:30-11:00 COFFEE BREAK


OTURUM 5

Nörojenik Alt Üriner Sistem İşlev Bozuklukları

Başkan : Bedreddin Seçkin, Mutlu Değer11:00-11:15

Nörojenik Stres Tipte İdrar Kaçırmada Hasta Yönetimi

Francisco Cruz (EAU-ESSFU Lecture)11:15-11:25

Self Kateterizasyonun Temel Prensipleri, Zamanlaması ve Kliniğe Etkileri

Ali Furkan Batur11:25-11:35

İdrar Yolu Enfeksiyonu Tanımı ve Patojenite

Rahmet Güner11:35- 11:45

Nörojenik Mesanede İdrar Yolu Enfeksiyonlarının Yönetimi

Jose Medina – Polo11:45-12:00

Tartışma
OTURUM 6

İşlevsel Ürolojide Robotik Cerrahinin Yeri

Başkan : Adnan Şimşir, Ömer Gülpınar12:00-12:15

Rekonstrüktif Üroloğa Robotik Cerrahinin Vaad Ettikleri

Ömer Acar12:15-12:30

Ürogenital Fistüllerde Robotik Cerrahinin Rolü

Vincenzo Li Marzi12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ


-

Robotik Konsol Eğitimi (Salon B)
-

Uydu Sempozyumu - Medtronic
Sakral Nöromodulasyon; Kime? Ne zaman?

Ömer Gülpınar, Mutlu Değer
OTURUM 7

Cinsiyet Doğrulama Cerrahileri

Başkan : Fatih Tarhan, Tarık Yonguç14:15-14:30

Cinsiyet Doğrulama Cerrahileri ile İlişkili İşlevsel Sorunlar

Ömer Acar14:30-14:45

Vajinoplastide Penil Inversiyon

Ersan Arda14:45-15:00

Tartışma15:00-15:30 KAHVE ARASI


OTURUM 8

Kronik Pelvik Ağrı

Başkan : Fatih Tarhan, Ali Furkan Batur15:30-15:40

Hunner Lezyon Hastalığı mı? Primer Mesane Ağrısı mı?

Eyüp Burak Sancak15:40-15:50

AMS’de Fenotip Temelli Tedavi Yaklaşımları

Lokman İrkılata15:50-16:00

Erkeklerde Kronik Pelvik Ağrı

Tarık Yonguç16:00-16:10

Tartışma
OTURUM 9

Pelvik Tabanın Cinsel İşlevler ile İlişkisi

Başkan : Kürşad Zengin, Eyüp Burak Sancak16:10-16:25

Kadın Cinsel Sağlığında Pelvik Tabanın Rolü

Eda Tokat16:25-16:40

Pelvik Taban ve Erkek Cinselliği

Umut Özdemir
-

Video Oturumu
VS-15, VS-16, VS-17, VS-18, VS-19, VS-20, VS-21, VS-22, VS-23, VS-24, VS-25, VS-26, VS-27, VS-28

Başkan : Ceyhun Özyurt, Serdar Kalemci, Yorumcu: Oktay Demirkesen, Abdullah Gedik
-

Sözlü Bildiriler (Salon B)
SS-21, SS-22, SS-23, SS-24, SS-25, SS-26, SS-27, SS-28, SS-29, SS-31, SS-32, SS-33, SS-34, SS-35, SS-36, SS-37, SS-38, SS-39, SS-40

Sinharib Çitgez, Ersin Köseoğlu, Yorumcu: Cüneyd Özkürkçügil, Fatih Tarhan